Nieuws & blog

7 redenen om juist nu digitaal te gaan werken

1. Uw traditionele aanpak is onbetaalbaar

Soms is het stuitend om calculatoren en werkvoorbereiders te zien stuntelen met hun papieren tekeningen, die het gebrek aan overzicht moeten compenseren van hun veel te kleine computerschermpjes. Onder het mom van de digitaliseringstendens wordt vaak gekozen voor meer of minder geavanceerde software om PDF-bestanden mee te bewerken. Zonder enige vorm van training wordt de werknemer het digitale bos ingestuurd, zich niet realiserend dat, dit digitale talent in wording, zich volstrekt willekeurige vaardigheden eigen maakt die later héél moeilijk weer zijn af te leren. Van de randvoorwaarden voor ‘digitaal werken’ heeft men nog nooit gehoord. Wanneer aan de leiding van het bedrijf wordt gevraagd “Calculeren jullie ook al digitaal?”, wordt trots en volmondig “Jazeker!” geantwoord.

De hierboven geschetste werkwijze, die eerder regel is dan uitzondering, levert in het geheel geen verbetering op ten opzichte van de analoge werkwijze. Keer op keer verbaas ik me over het gebrek aan inzicht in de kosten van een dergelijke werkwijze.

Nu zijn kosten natuurlijk altijd relatief. Zij vormen pas een probleem als ze uit de pas gaan lopen met die van de concurrentie. Dat een huis bouwen vroeger tweemaal zoveel manuren koste, deerde niet omdat niemand het sneller kon.

Kennelijk is het bij de leiding van veel bedrijven nog niet doorgedrongen dat de ‘investering in digitalisering’ weliswaar geld kost, maar dat het nalaten van die investering hen een vermogen kost. Dit kan hen wel eens duur komen te staan.

2. Het ideale overstapmoment vanwege de economische groei

Hoewel nog niet alle bedrijven er de vruchten van plukken, kunnen we stellen dat de crisis in de bouw voorbij is. Goed nieuws dus! Nu de orderportefeuille is toegenomen, is dit hét moment om digitaal werken in te voeren binnen uw bedrijf. Gebruik uw toegenomen financiële slagkracht om structurele wijzigingen in uw werkgewoontes aan te brengen en maak korte metten met uw oude en vertrouwde, maar zeker ook inefficiënte manier van werken.

3. Reduceer uw bedrijfskosten aanzienlijk

Door digitaal te gaan werken bespaart u op drie niveaus. Niet alleen kunt u uw plotkosten reduceren, maar daarnaast kunt u enorm besparen op arbeids- en faalkosten. Een succesvolle digitalisering verdient zich vaak binnen enkele maanden terug. Belangrijk is echter wel dat u zich realiseert dat naast goed ingerichte en overzicht verschaffende software, ook snelle hardware en educatie van cruciaal belang zijn. Indien één van deze drie pijlers onderbelicht blijft, zal de kans op een succesvolle digitalisering aanzienlijk afnemen.

4. Jonge werknemers met potentie zijn voorbereid op digitaal werken

Afgestudeerden van bouwopleidingen zijn vaak al vertrouwd met het digitale werken. Vanwege de mate van vergrijzing in relatie tot de uitstekende vooruitzichten van de sector, zult u deze jonge werknemers hard nodig hebben. Zij zijn niet geïnteresseerd in analoge werkprocessen, dus wanneer u deze jonge talenten wilt binden binnen uw organisatie, zult u moeten investeren in digitale werkprocessen.

5. Alle content is al digitaal beschikbaar, dus waarom nog analoog blijven werken?

De tijd dat er dozen volgepakt met tekeningen werden verstuurd, ligt al een aantal jaren achter ons. Opdrachtgevers verstrekken de bescheiden uitsluitend nog digitaal. Soms ondersteund met een BIM-model, maar vanwege de juridische onschendbaarheid ook altijd in de vorm Portable Document Format (PDF). Het goede nieuws is dat u met deze PDF-bestanden ook prima de BIM-standaard kunt volgen. U kunt PDF-bestanden simpel samenvoegen tot één compleet informatiemodel en ze daarnaast ook digitaal delen met anderen, waardoor samenwerken en informeren simpele taken worden.

6. Niet achterblijven maar investeren in de toekomst

Digitaal werken vereist een investering in hardware, software en educatie. Vooral een investering in educatie is erg winstgevend. Of u nu wordt geconfronteerd met 2D- of 3D- bescheiden, de onderliggende werkprincipes vertonen in beide gevallen veel verwantschap. Digitale werkprocessen hebben veel met elkaar gemeen. Een werknemer die eenmaal een digitale werkhouding heeft, kan eenvoudig switchen tussen aangeboden softwarepakketten en is zeer goed bereid op ‘wat komen gaat’.

7. Profileer u als een moderne speler

Uw opdrachtgever wil waar voor zijn geld. Een investering in digitale processen resulteert in minder verspilling, in snellere en betere offertes en in minder faalkosten.

door: Jack van Rooij