Nieuws & blog

Digitaal calculeren en werkvoorbereiden: de do's en don'ts

Doe het goed of doe het niet!

In de afgelopen jaren heb ik meer dan honderd bouwgerelateerde bedrijven begeleid in hun digitaliseringstraject. Één ding is mij hierdoor heel duidelijk geworden: overzicht creëren in het werk is cruciaal. Indien dit overzicht ontbreekt, zullen calculators en werkvoorbereiders naast het gebruik van digitale tekeningen ook blijven grijpen naar hun vertrouwde, geplotte tekeningen. De geplotte tekeningen worden dan gebruikt om het gebrek aan inzicht in het gebouw te compenseren.

Dit is een kritisch en zelfs gevaarlijk gegeven. De hoeveelheid informatie wordt door deze keuze in één keer verdubbeld: we hebben namelijk naast een digitaal dossier nu nog steeds een papieren dossier dat beheerd en onderhouden moet worden. Aantekeningen en metingen bevinden zich nu ergens in de brei aan informatie en nog niemand weet precies waar. De plotkosten nemen niet of slechts weinig af. Digitale dossiers zijn onvolledig en niet compleet. Deze manier van werken leidt onvermijdelijk tot fouten.

Ken de randvoorwaarden

Werken met bouwtekeningen vereist overzicht. Voor een goed begrip van elk bouwwerk moet je gegevens van verschillende tekeningen kunnen combineren. Meerdere tekeningen moeten gelijktijdig kunnen worden getoond, bewerkt en gemeten. Pas wanneer dit mogelijk is ontstaat er in- en overzicht in het werk. Zowel de grootte als resolutie van toegepaste computerschermen moeten zodanig zijn dat de tekeningen op normaal formaat goed leesbaar zijn, zonder de noodzaak om continu in en uit te zoomen.

Een op deze taak berekende computer, gecombineerd met goed ingerichte software, maakt een snelle afhandeling van tekeningen mogelijk. Een langzame computer met hinderlijk lange wachttijden dient  uit het werkproces te worden geëlimineerd. Om de overgang van papieren naar digitale dragers gemakkelijker te maken, zijn begeleiding en educatie ook van essentieel belang.

Zoek een vaandeldrager

Digitaal werken impliceert vergaande veranderingen in werkprocessen en deze leiden vanzelfsprekend tot onzekerheid bij de betrokken werknemers. Onbekend maakt immers onbemind. Binnen de groep bevinden zich altijd voor- en tegenstanders van de verandering. Vaak zijn het de voorstanders die de minste onzekerheid ervaren. Maak daar gebruik van. Een pilotproject met de vaandeldrager in charge zorgt ervoor dat de weerstand geleidelijk aan vermindert en omslaat in enthousiasme. Hierdoor wordt de juiste mindset al snel bereikt.

Tevens zijn op deze wijze de implementatiekosten gering en kunnen de resultaten goed worden geëvalueerd. Indien het bedrijf deze werkwijze verder wil uitrollen binnen de organisatie, kan de opgedane kennis door de vaandeldrager worden doorgegeven. Weinig risico met een groot impact.

Herdefinieer de taken van een werkvoorbereider

Te vaak heb ik gezien dat de resultaten van de calculator werden gewantrouwd door de werkvoorbereider. In een papieren wereld is het lastig om de resultaten van de metingen goed te documenteren. De metingen, zoals deze zijn vastgelegd in de uittrekstaten, hebben namelijk geen referentie tot het tekenwerk. Het gevolg hiervan is dat de werkvoorbereider het uittrekwerk van de calculator nog eens dunnetjes overdoet. De onvermijdelijke verschillen in resultaten leiden vaak tot discussies en conflicten. Resultaat: niet alleen dubbel werk, maar ook nog gekrenkte trots en terechtwijzing. Verspilling in optima forma dus.

Digitale metingen zijn daarentegen ontwijfelbaar. Het digitale tekenwerk laat middels kleuren exact zien wat er en waar iets is gemeten. De werkvoorbereider ziet in één oogopslag de resultaten terug. Duidelijke overzichtsstaten zijn direct voorhanden, wat de voorbereider veel tijd scheelt. Tijd die hij nu kan gebruiken voor zijn eigenlijke taak, namelijk het informeren van enerzijds de leveranciers en anderzijds de uitvoerders. Kortom: het informeren van het productieproces.

Blijf flexibel: 2D en 3D gaan hand in hand

De tijd dat er dozen vol tekeningen werden verstuurd ligt al een aantal jaren achter ons. Opdrachtgevers verstrekken de bescheiden uitsluitend nog digitaal. Daarbij wordt er af en toe een 3D BIM model verstrekt, maar vanwege de juridische onschendbaarheid worden de tekeningen ook altijd nog in de vorm van PDF-documenten verstrekt. Vanwege de variatie in opdrachten, en dus ook in opdrachtgevers, kan nooit worden voorspeld wat de aard van de toegezonden informatie zal zijn.

De medewerker bedrijfsbureau wordt hierdoor geconfronteerd met vele bestandsformaten. Soms 3D en vaak 2D. Hij zal moeten roeien met de riemen die hij heeft. Dit hoeft in het geheel geen belemmering te zijn om BIM georiënteerd te werken. Middels een PDF kunt u namelijk ook prima BIMMEN. U kunt de PDF-bestanden simpel samenvoegen tot één informatiemodel, ze digitaal delen met anderen en op die manier met elkaar (online) samenwerken en elkaar informeren.

Ons devies is: investeer in digitalisering en zorg dat u snel en flexibel kunt schakelen tussen de verschillende formaten (2D en 3D). Wed daarbij vooral niet op één paard. Hoewel de overgang van 2D naar 3D onvermijdelijk is, zal dit proces zich langzaam en geleidelijk voltrekken. Investeren in een digitale infrastructuur en digitale competenties van uw werknemers is tevens een investering in de toekomst, met behoud van flexibiliteit.