Disclaimer Digitable B.V.

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de internetsite https://www.digitable.nl van Digitable B.V. te Eindhoven, Nederland. U wordt verzocht deze disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te benaderen en op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer.

Gebruik van de internetsite

Digitable zet zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar zij geeft hiervoor geen garanties. Digitable kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Aan informatie op de website kunnen geen rechten worden verleend.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Digitable hyperlinks naar internetsites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat Digitable de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Digitable aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Digitable niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten

Digitable behoudt alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie, waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s. Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, downloaden of enigerlei wijze openbaar te maken, verspreiden of vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Digitable. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Uitsluiting verantwoordelijkheid

Digitable aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade die op enigerlei voortvloeit uit, maar niet beperkt hoeft te zijn tot: defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, informatie die op deze internetsite wordt aangeboden, de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite of misbruik van de internetsite.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen

Digitable behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, het inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.