Juiste afstemming via implementatie

#bluebeam #meten #uittrekken #begroting #basiskennis #verdieping #kleine-groep

Met een implementatietraject van Digitable bent u verzekerd van een vliegende start in Bluebeam Revu. Wij leren u de basis en afhankelijk van de behoeftes ook de nodige verdieping op specifieke functies van de software. Ook leren we u werken met onze aanvullende software, waarmee begroten van uw projecten een fluitje van een cent wordt.

 • Bedrijfsintegratie "Basis"
  Via dit traject leert u werken met basisfuncties voor digitaal meten in Bluebeam Revu
 • Bedrijfsintegratie "Uitgebreid"
  Binnen deze vorm begeleiden we u van A tot Z bij het meten en verwerken van de gegevens naar uw begroting

Onze werkwijze

Met Digitable kiest u voor een kennisintensieve organisatie die aantoonbaar succesvol is in het op maat aanbieden en uitvoeren van digitale oplossingen binnen de bouwkolom. Gedurende het gehele proces van implementeren en integreren denken wij graag met u mee om de efficiëntie van uw operationele processen verder te verhogen die u significante tijd- en kostenbesparingen opleveren.

Binnen al onze opleidings- en implementatietrajecten staan de cursisten centraal. Hun aanvankelijke kennis wordt getoetst en we zorgen ervoor dat de inhoud van onze leerstof op hun kennisniveau aansluit. De inkleding van het traject is daarnaast afhankelijk van het gekozen softwarepakket en de mate waarin u integratie van meetgegevens wenst binnen uw bedrijf. Onze visie is dat cursisten op de eindstreep zonder problemen kunnen werken met de aangeboden software en in staat zijn om hier alle voordeel uit te halen die het pakket biedt.

Aan onze trajecten kunnen maximaal 4 cursisten deelnemen om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten op het niveau van de verschillende cursisten. In de meeste gevallen zullen we de bij uw traject horende leerdagen in-company verzorgen. Voor grotere groepen kan op aanvraag een andere vorm aangeboden worden.

Bedrijfsintegratie "Basis"

Wanneer u dit traject ingaat, kiest u er bewust voor om wél digitaal te gaan meten met Bluebeam, maar gegevens die uit het meten voortvloeien nog wel handmatig te koppelen aan uw begroting. Binnen deze vorm van implementatie ontvangt u onze basisinrichting voor Bluebeam met daarbij een gelimiteerde set meetgereedschappen. In combinatie met een workshop basiskennis Bluebeam kunt u snel aan de slag met Bluebeam en op de juiste wijze een start maken met digitaal calculeren.

Verwacht kennisniveau na integratie

U beheerst na het afronden van dit traject alle basisvaardigheden voor digitaal meten met Bluebeam en verwerkt de hieruit resulterende gegevens handmatig. De inrichting van Bluebeam strekt zich tot eenvoudige gereedschappen waaraan géén aanvullende kenmerken gekoppeld kunnen worden.

Voor wie is dit traject geschikt?

Onze workshop basiskennis Bluebeam is gericht op digitaal calculeren en werkvoorbereiden binnen de bouwkolom. Er wordt voldoende voorkennis verwacht van specifiek het uittrekken van hoeveelheden vanaf bouwtekeningen (vakkennis). Daarnaast zijn voor deelname algemene computervaardigheden vereist, waaronder de basisvaardigheden voor gebruik van Windows, het werken met de Verkenner en het gebruik van werkbladen in Excel. De workshop en het daarbij aangeboden naslagwerk zijn gericht op de Digitable aanvullingen op de meetsoftware van Bluebeam (softwarepakket "Basis").

Wat leert u tijdens de workshop basiskennis Bluebeam?
 • Alle basisvaardigheden om aan de slag te kunnen met digitaal calculeren of werkvoorbereiden
 • Mogelijkheden binnen de interface van Bluebeam
 • Omgaan met PDF-bestanden (beheer)
 • Gebruik van meetfuncties en schaaltechnieken
 • Het gestructureerd meten via ruimtes
 • Inhoud en interpretatie van de uittrekstaat
 • Beheer van gereedschappen binnen de Tool Chest
Vereisten voor deelname
 • Een actieve installatie van Bluebeam Revu
 • Een actieve installatie van Office 365
 • Afname van het softwarepakket Digitcalc Basis
 • Vakkennis van uittrekken van hoeveelheden vanaf bouwtekeningen
 • Algemene computervaardigheden

Bedrijfsintegratie "Uitgebreid"

Kiest u voor dit traject, dan bent u uiteindelijk in staat om meetgegevens uit Bluebeam dynamisch te koppelen aan uw begroting. U ontvangt van ons een set meetgereedschappen voor Bluebeam die is afgestemd op uw werkzaamheden en aanvullende gegevenskolommen waarin u bijvoorbeeld de codering van bouwdelen kunt vastleggen. De meetgereedschappen worden altijd afgestemd op hetgeen voor uw bedrijf van belang is.

Binnen dit traject begeleiden we u van begin tot eind bij het inbedden van digitaal calculeren en werkvoorbereiden binnen uw bedrijfsvoering. Zo heeft u de zekerheid dat de nieuwe werkwijze ook echt een toegevoegde waarde heeft en u alle voordelen van de software optimaal benut.

Verwacht kennisniveau na integratie

U beheerst na het afronden van dit traject gevorderde vaardigheden binnen Bluebeam en u kunt bouwdelen hierin op de juiste wijze specificeren om de digitaal gemeten hoeveelheden dynamisch te koppelen naar uw begroting binnen Digitcalc-Bouw, een calculatiesheet in Excel of begrotingssoftware van derden.

Voor wie is dit traject geschikt?

Ons opleidings- en implementatietraject is gericht op digitaal calculeren en werkvoorbereiden binnen de bouwkolom. Er wordt voldoende voorkennis verwacht van specifiek het uittrekken van hoeveelheden vanaf bouwtekeningen (vakkennis). Daarnaast zijn voor deelname algemene computervaardigheden vereist, waaronder de basisvaardigheden voor gebruik van Windows, het werken met de Verkenner en het gebruik van werkbladen in Excel. Het traject en het daarbij aangeboden naslagwerk zijn gericht op de Digitable aanvullingen op de meetsoftware van Bluebeam.

Wat is er inbegrepen bij dit traject?
 • Afstemming Bluebeam en aanvullende software op uw bedrijf
 • Afstemming set meetgereedschappen en gegevenskolommen op uw bedrijf
 • Basisworkshop Bluebeam (zie ook Bedrijfsintegratie "Basis")
 • Aanvullende trainingen waarin u wordt geleerd om meetgegevens te koppelen aan uw begroting
 • Gebruik van ons aanvullende softwarepakket i.c.m. uw calculatiesheet of uw begrotingssoftware van derden
 • Optioneel: gebruik van ons pakket Digitcalc Begroting
 • Certificering van de cursisten
 • Nazorgtraject
Vereisten voor deelname
 • Vereisten zoals aangegeven bij Bedrijfsintegratie "Basis"
 • Afname van één van de softwarepakketten Digitcalc Overzicht, Koppeling of Begroting
 • Aanvullende eisen aan uw hardware-inrichting