We vertellen u graag wat meer over ons

Zoals met veel producten het geval, is ook de Digitable® ontstaan vanuit behoeften uit de praktijk. Op deze pagina kunt u lezen wat onze visie is en hoe wij u proberen mee te nemen in de trend van digitalisering door het uitdragen van ons totaalconcept.

Oorsprong: de praktijk als geboortegrond

De Digitable® is ontwikkeld vanuit de praktijkbehoefte van Van Rooij Bouwkosten. De medewerkers ergerden zich dagelijks aan de stapels papier. Sterker nog: zij hadden er last van. Het belemmerde hen om snel en flexibel te kunnen schakelen met hun opdrachtgevers. Bovendien zorgde de onoverzichtelijke papierstroom voor onnodige fouten en verwarring. Dat moest toch anders kunnen? Moderner, gebruiksvriendelijker, sneller en vooral efficiënter.

Reden genoeg voor het bouwen van een uniek digitaal systeem voor metingen in de bouw- en installatietechniek. Het ontwikkelde prototype werd uitgebreid in de praktijk getest en waar nodig aangepast. Daarmee werd de praktijk de geboortegrond van de Digitable®.

Een uniek systeem met ongekende mogelijkheden

Uniek is dat de Digitable® aansluit bij de alledaagse praktijk. Bovendien worden de voordelen van digitaal werken gecombineerd met de voordelen van de papieren tekeningen. Want de Digitable® maakt het mogelijk tekeningen op groot formaat te bekijken en te bewerken en in te zoomen op details. Tegelijkertijd is de Digitable® het digitale platform voor gegevensuitwisseling in de bouwketen. Wijzigingen worden meteen opgeslagen en gearchiveerd, waardoor iedereen digitaal beschikt over de laatste versies van bouw- en installatietekeningen. Logisch dat Van Rooij Bouwkosten een patent op de Digitable® kreeg. Dat maakte de weg vrij om de Digitable® te introduceren in de bouwwereld. Al snel waren de eerste enthousiaste gebruikers een feit. Volgt u ook?


Jack van Rooij
Bouwkostendeskundige

Visie: het Digitable®-totaalconcept

Het totaalconcept van Digitable is er op gericht om het digitaal werken binnen de bouwsector concreet handen en voeten te geven. Naast passende hardware zijn daarvoor goed ingerichte software en educatie van cruciaal belang. Indien één van deze drie pijlers onderbelicht blijft, is de kans op een succesvolle digitalisering klein. Wij zijn niet enkel geïnteresseerd in de verkoop van een "machine", maar in de totaaloplossing van het probleem bij de klant (de machine alleen lost het probleem namelijk niet op). De combinatie van machine, software en educatie doet dat wél. Dit is waar Digitable voor staat!

Randvoorwaarden digitaal werken

Werken met bouwtekeningen vereist overzicht. Voor een goed begrip van elk bouwwerk moeten gegevens van verschillende tekeningen gecombineerd worden. De resolutie van het scherm moet hoog genoeg zijn om de tekening op normaal formaat goed te kunnen lezen. Uitwisseling met eigen programmatuur moet mogelijk zijn. Een krachtige computer voorkomt wachttijden. Doordat bouwprojecten vrijwel altijd bestaan uit vele tekeningen, dient de hard- en software een quick rendering van tekeningen mogelijk te maken. Meerdere tekeningen moeten gelijktijdig worden getoond en moeten kunnen worden bewerkt en gemeten. Om de overgang van papieren naar digitale dragers gemakkelijker te laten verlopen organiseren wij onze workshops.

Met een werkplek van Digitable bespaart u op 3 niveaus, waardoor u de investering vaak al binnen een half jaar terugverdient
1

Reductie van plot, kopieer- en portokosten

Binnen onze systematiek werkt u volledig digitaal vanaf PDF-tekeningen. Elk lijntje op de tekening maakt deel uit van een complex maatsysteem zoals dat door de architect is ingegeven. De Digitable® maakt handig gebruik van die ingebouwde informatie, waardoor papieren tekeningen niet meer nodig zijn.

2

Afname van faalkosten

Bluebeam geregistreert elke meting exact, waardoor deze vastligt en middels onderscheidbare kleuren op uw scherm getoond wordt. Hierdoor kunnen discussies over hoeveelheden vermeden worden en wordt de interne en externe communicatie vergemakkelijkt. Deze besparingen op de faalkosten kunt u 1 op 1 toevoegen aan uw jaarwinst.

3

Toename productiviteit

Door gebruik te maken van onze systematiek kunt u meer tijd vrijmaken voor andere relevante taken. Uittrekwerk en projectadministratie kunnen digitaal worden uitgevoerd, waardoor projecten sneller op de rit zijn en u dus in dezelfde tijd méér projecten kunt verwerken.

Bekijk een rekenvoorbeeld

Besparen op 3 niveaus

1

Reductie van plot-, kopieer- en portokosten

Binnen de systematiek van Digitable werkt u digitaal vanaf de PDF-tekeningen. Logisch, want deze PDF-tekeningen zitten vol informatie. Zo maakt elk lijntje op een dergelijke tekening deel uit van een complex maatsysteem zoals dat door de architect is ingegeven. De Digitable® maakt handig gebruik van die ingebouwde informatie. Die papieren tekeningen heeft u dus helemaal niet meer nodig. Reken zelf maar eens uit wat u dat per jaar scheelt.

2

Afname van faalkosten

U werkt niet alleen sneller maar ook veel nauwkeuriger. In de bouw wordt elk jaar 6 miljard euro verspild aan faalkosten. Voor een gedeelte komt dit voor rekening van fouten die in de calculatiefase worden gemaakt. De Digitable® registreert exact al uw metingen, waardoor elke gedane meting ligt vast en middels kleuren op uw scherm getoond wordt. Als het werk wordt overgedragen aan de werkvoorbereider zijn alle metingen van A tot Z keurig digitaal vastgelegd. Discussies over hoeveelheden zijn simpelweg verleden tijd. Dat scheelt veel fouten.

3

Toename productiviteit

Met de Digitable® werkt u sneller! In de bouw is men lange tijd achtergebleven bij de technologische ontwikkelingen. Veel bedrijven meten zelfs nu nog handmatig vanaf papieren dragers. Vergelijk dit met handmatig schrijven van brieven terwijl u een tekstverwerker zou kunnen gebruiken. Houd op met dat monnikenwerk, digitaal werken is de toekomst. Probeer het zelf!

Veelgestelde vragen

Bent u al klant of overweegt u klant te worden en zit u met een brandende vraag? Wellicht is het antwoord terug te vinden binnen onze pagina met Veelgestelde vragen. Mocht u daar het antwoord niet vinden, dan kunt u vanzelfsprekend altijd contact met ons opnemen.

Ga naar veelgestelde vragen

Zij gingen u voor