Rekenvoorbeeld

Wanneer u investeert in een nieuwe werkmethode zal de keuze grotendeels afhangen van de mogelijkheid deze binnen afzienbare tijd terug te verdienen. Investeren in de werkmethodiek van Digitable betekent besparen op verschillende fronten. Ons rekenvoorbeeld gaat uit van minimale besparingen die in alle gevallen worden behaald.

Besparen op meerdere niveaus

Investeren in het concept van Digitable® levert u vrijwel meteen besparingen op. U bespaart niet alleen op plotkosten, maar ook de faalkosten zullen afnemen en uw productiviteit zal toenemen. De combinatie van werkstation en Bluebeam verdienen zich daarom gegarandeerd binnen een half jaar terug!

Oude situatie Nieuwe situatie
Plotkosten 5 plots/dag, 220 werkdagen,
€ 3,- per plot
€ 275,- Reductie van 100% t.o.v. oude situatie (geen plots in calculatiefase) € 0,-
Loonkosten Jaarlijkse loonkosten
calculator € 45.000,-
€ 3.750,- Reductie van 20% t.o.v. oude situatie (toename van productiviteit) € 3.000,-
Faalkosten 7% van € 1.000.000,-
(jaaromzet calculator)
€ 6.667,- Reductie van 20% t.o.v. oude situatie (meer overzicht op werk) € 5.733,-
Totale maandelijkse kosten A = € 10.692,-  B = € 8.733,-
Maandelijkse besparing
(A – B)
€ 1.958,-
Investering eerste jaar * € 7.925,-
Terugverdientijd 4 maanden

* Deze berekening gaat uit van het investeren in een Digitable® Essential met onderstel, workshopprogramma en Servicecontract Brons. De terugverdientijd voor een ander systeem of andere servicevorm kan verschillen van het hier berekende.