Algemene voorwaarden Digitable B.V.

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Nederland ICT Voorwaarden 2014 van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840. De bepalingen nader beschreven in onze offerte prevaleren op voorwaarden van Nederland ICT.

Op het gebruik van Bluebeam zijn de EULA-voorwaarden (End User Licence Agreement, gebruiksrechtovereenkomst) van Bluebeam van toepassing met terzijdestelling van de daarvan afwijkende voorwaarden en bepalingen zoals hierboven aangegeven.

Zowel de voorwaarden van Nederland ICT als de EULA-voorwaarden van Bluebeam zijn hieronder te downloaden als PDF of gratis aan te vragen door een email te sturen naar [email protected] of via ons telefoonnummer +31 (0)402 567 850.